Нормативно-правова база

Положення про Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА

Перелік нормативно-правових актів, якими керується Управління (по напрямам роботи)

Розвиток спорту та масово-оздоровча робота

Про фізичну культуру і спорт

Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

Підтримка сім'ї

Про охорону дитинства

Про внесення змін додеяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Про єдиний облікбагатодітних  сімей в Україні

Про заходи щодозабезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

Про запобігання та протидію домашньому насильству

Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї

Оздоровлення та відпочинок дітей

Закони України

Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.97.2009 №734 "Про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Про затвердження перелікуплатних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення тавідпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей

Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій

Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Накази Міністерств

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.06.2018 №938 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів"

Про затвердження Порядку надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА І НОРМИ «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів»

Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти та інструкцій щодо їх заповнення

Обласні нормативно-правові акти

Порядок організації заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послугиз оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

Порядок організації оздоровлення дітей, які потребують особливої  соціальної уваги та підтримки, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Полтавської обласної ради

Розпорядження голови Полтавської ОДА №457 "Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги тапідтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету"

Розпорядження голови Полтавської ОДА №339 "Про проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку"

Розпорядження голови ОДА №714 "Про підсумки реалізації обласної Програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки у 2017 році та завдання з підготовки до оздоровчого сезону 2018 року"

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 №940 "Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року та основні завдання з виконання Обласної програми"

Підтримка молоді 

Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері

Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (зі змінами)

Указ Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року".

Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016—2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Про гранти Президента України для обдарованої молоді

Про забезпечення реалізації Указу Президента України від 02.08.2000 року № 945 "Про гранти Президента України для обдрованої молоді"

Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Про підвищення соціального статусу жінок в Україні

Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Про Експертну раду з питань розгляду зверненьза фактами дискримінації за ознакою статі

Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні

Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року

Протидія торгівлі людьми

Про протидію торгівлі людьми

Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 

Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Про затвердження форм оцінки потреб особи, якапостраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала відторгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодоосіб, які постраждали від торгівлі людьми

Про затвердження методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року