Нормативно-правова база

Укази Президента України

Указ Президента України«Про стратегію національно-патріотичного виховання» від 13.10.2015 № 580/2015.

 Указ Президента України«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12 червня 2015 року № 334/2015.

Указ Президента України«Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді» від  06.01.2010 № 6.

Указ Президента України «Про гранти Президента України для обдарованої молоді» від 02.08.2000 № 945/2000.

Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України

Постанова Верховної Ради «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему:"Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" від 23.02.2017 № 1908- VІІІ

Постанова КМУ «Про затвердження державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-20120 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 18.02.2016 №148

Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації» від 07.12.2016 №999

Постанова КМУ «Про премію КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові України» від 21.11.2007 № 1333 (із змінами)

Розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про затвердження плану заходів щодонаціонально-патріотичного виховання молоді на 2017 рік» від 30.11.2016 № 898-р.

Накази Міністерства молоді та спорту України

"Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері" від 03.03.2016 № 808 (із змінами)

Обласні нормативно-правові акти

Розпорядження голови ОДА № 342 від 13.07.2015 «Прореалізацію молодіжної політики, підтримку сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки»

Розпорядження голови ОДА № 66 від 31.01.2017 «Про координаційну радузпитань національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації» (із змінами)